Praktijk voor psychotherapie John Cahill

Micromaatschappij over interactie tussen client en therapeut
Je kunt de therapieruimte waarin cliënt en therapeut samenkomen en interacteren zien als een micro-maatschappij. We zijn immers beide onderdeel van de maatschappij.

Daarnaast ontstaat in deze relatie vaak precies hetzelfde gedrag van de cliënt zoals dat ook buiten de therapiesetting bestaat. Dit geeft de mogelijkheid er naar te kijken, er mee te werken.

De therapeut constateert waar de cliënt niet in staat is zich creatief aan te passen en ondersteunt de cliënt om meer besef te krijgen over zijn behoeften en wat hij doet in interactie met zijn omgeving om deze behoefte bevredigd te krijgen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuw, adequater gedrag. Om het nieuwe aan te gaan, is er voldoende en adequate ondersteuning nodig is in de vorm van zelfondersteuning, maar ook van de omgeving. De gestalttherapeut speelt hier een cruciale rol in.

Het algemene doel van gestalttherapie is het ondersteunen van cliënten teneinde de vrijheid te herstellen waar deze door patronen beperkt is geraakt of verloren is gegaan. Met andere woorden: om de interactie met de omgeving zo te organiseren, zich zo creatief aan te passen opdat deze relatie de behoefte van de totale situatie bevredigt. Op die manier kan de  ontwikkelingsbehoefte (van individu en omgeving) worden voltooid die onderbroken is geraakt.

 

Sorry,your broswer do not support EasyTagCloud 3D Plugin

behoefte bewustwording Coaching communicatie gedrag Gestalttherapie identiteit individuele therapie Links Maatschappij omgeving Privacy psychische klachten relatie Relatieherapie schaamte schuld Therapy in English verantwoordelijkheid werksituatie wisselwerking Zelfregulatie