Praktijk voor psychotherapie John Cahill

organismische zelfregulatie in de gestalttherapie
Een belangrijk gegeven in de gestalttheorie is het enorme vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van een mens. Individu en omgeving neigen ernaar zichzelf te completeren en de beste vorm te realiseren. Dit vermogen wordt bevorderd wanneer een individu en omgeving spontaniteit kunnen handhaven en zich steeds creatief weten aan te passen in hun interactie.

Het Engelse woord voor ‘verantwoordelijkheid’ is ‘responsibility’ of anders gezegd: ‘the ability to respond’. Vrij vertaald betekent dit: de vaardigheid om antwoord te geven. In sommige therapievormen wordt de aandacht op het individu gevestigd en moet hij op de een of andere manier veranderen zodat hij beter op zijn omgeving aansluit. In de gestalttherapie gaan we er vanuit dat iemand zijn eigen, op dit moment, beste antwoord in zijn situatie kan vinden. Hoe meer hij zich gewaar is van de situatie: zijn behoeften, de krachten in het veld (omgeving) en in staat is tot creatief aanpassen, hoe meer er sprake is van het kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor keuzes. Dit is gezonde zelfregulatie.

Er ontstaat dan ook inzicht in de persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden, hier en nu. Iemand wordt uitgedaagd om te blijven staan in het verschil tussen wat er is en wat er zou moeten zijn, zonder zich terug te trekken en te verbitteren en zonder zich te conformeren en onverschillig te worden. Kortom, om te leven met dit verschil. Dit vraagt om frustratietolerantie en creativiteit, om te leren kansen te zien en niet steeds tegen dezelfde muur aan te lopen.

Er zal dan ook minder sprake zijn van gevoelens van schuld en schaamte of cynisme omdat er inzicht is in waar de verantwoordelijkheid thuishoort. De omgeving wordt niet meer verantwoordelijk gemaakt (cynisme, machteloosheid) en het individu neemt niet alle verantwoordelijkheid (schuld of schaamte).

 

Sorry,your broswer do not support EasyTagCloud 3D Plugin

behoefte bewustwording Coaching communicatie gedrag Gestalttherapie identiteit individuele therapie Links Maatschappij omgeving Privacy psychische klachten relatie Relatieherapie schaamte schuld Therapy in English verantwoordelijkheid werksituatie wisselwerking Zelfregulatie